За Фирмен Указател | За контакти | Регистрация | Вход
Български Английски

Търсене на фирма Българска Асоциация по Музикотерапия в София на адрес ул. Гурко №52 може да е неправилно изписана като Bylgarska Asotciatciia po Muzikoterapiia v Sofiia na adres ul. Gurko No52 или Фщвжьиянь Ьядъ,ъс, зд Пкюсндшеиьзс, у Ядос, хь ьаиея кв. Жкинд Хд52 . Електронната поща на компанията може да бъде грешно написана като бам@булгарянмусиcтхерапъ.cом или фьп@фквжьи,хпкясcшгеиьзщ.cдп
Българска Асоциация по Музикотерапия

Българска Асоциация за Музикотерапия (БАМ) е сдружение за професионална подготовка, квалификация и разпространяване на невербалните подходи за психологическа работа в областта на терапията, превенцията и личностното израстване. Тя обединява специалисти от различни професии: музиканти, музикални педагози, специалисти от подпомагащите професии – психолози, социални работници, логопеди, кинезитерапевти, лекари, мед.сестри и др.
Българска Асоциация по Музикотерапия е Член на Европейската Конфедерация по Музикотерапия и член на Българска Асоциация по Психотерапия.


Музикотерапията е психотерапевтичен подход, при който музиката и музицирането се прилагат като медиатор за улесняване на връзката между тяло, разум и емоции. Процесът на преживяване и осъзнаване на собствените качества и ресурси има за цел позитивиране, оздравяване и развитие на личността.
Музикотерапията се прилага от квалифицирани музикотерапевти с предварителна теоретична и практическа подготовка.
Българска Асоциация по Музикотерапия предлага:
Индивидуална и групова психологическа работа чрез средствата на музиката и изкуствата.
Консултиране при различни емоционални, поведенчески и други проблеми при деца, семейства и възрастни
Тренинги за екипно сработване.  Замисълът на тези тренинги е да направят работата в екип по-ефективна чрез задълбочаване на взаимните контакти и сътрудничество. Тренингите дават възможност за развиване на креативност, откриват простор за прояви на спонтанност, за придобиване на уникален житейски опит и постигане на емотивност, а чрез това – разбиране на собствените и емоциите на другите в екипа. Чрез работата с изкуства процесът е приятен и безболезнен.
Сред очакваните резултати са: развиване на усешането на задълбочаваща се свързаност на участниците, практически умения за сътрудничество, разкриване на индивидуалния потенциал на всеки член от екипа и интегриране на придобитите умения във всекидневната работа, водещи до нейното качествено подобрение и ефективност.
Арт-ателие за психологическа и социална работа с деца.   Работата в Арт-ателието представлява дейност, в която се използват изразните средства на изкуството. Там децата имат възможност да покажат уменията си, да споделят чувствата си, да дадат воля на творческото си въображение. В ателието се дава възможност на децата да експериментират в една защитена среда, да усвояват различни модели на поведение, насърчават се да бъдат спонтанни, креативни, да тренират паметта си, ораторските и артикулационните си способности, да бъдат толерантни и да умеят да се проявяват като лидери.

Обучителни семинари и workshop тренинги.  Провеждането им дава възможност за обучение посредством различни техники и подходи в сферата на психологическата работа чрез средствата на изкуството. Работата, основана на собствени преживявания, в защитена среда, дава възможност на всеки да разреши лични конфликти, да стигне до нови идеи за взаимоотношения с близки, с колеги, да даде воля и свобода на въображението си, да придобие нови умения, да интегрира преживяното през призмата на собствените си прозрения, които да приложи в реалния живот – и във всекидневната си професионалн работа, и в личен план.
Групи за собствен опит и личностно израстване Работата в групите е предназначена за специалисти от подпомагащи професии, хуманитарни науки и изкуства(психолози, социални работници, логопеди, музиканти, танцьори, медици и всички, които биха искали да работят за своето личностно израстване…). Водещите са сертифицирани терапевти у нас, в Европа и в САЩ.

Социално- културна програма насочена към различни социални кръгове - деца и възрастни с различен социален статус. От месец май 2011 година към Българската асоциация по музикотерапия без прекъсване работи Камерен ансамбъл “Елате, синове на изкуството”. В него участват музикотерапевти, студенти по музикотерапия и професионални музиканти – певци и инструменталисти.
Основна цел в проектите на ансамбъла е културно-възпитателна и образователна работа с публиката и изпълнителите чрез средствата на музикалното изкуство, популяризиране на културно-обменните форми, личностно и социално развитие и себеусъвършенстване.


Адрес
ул. Гурко №52, София
България
Покажи по-голяма карта

Коментари за компанията Българска Асоциация по Музикотерапия:

Няма коментари за сега

Добавяне на нов коментар
Моля, не използвайте обидни думи, вместо това използвайте такива, които нямате против да пишат другите за Вас. Вашето име*:
Вашият e-mail*:
Вашият сайт:
Въведете текста от картинката