За Фирмен Указател | За контакти | Регистрация | Вход
Български Английски

Търсене на фирма ЗП КРАСИМИР МАРИНОВ АТАНАСОВ в Мартен на адрес ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 20 може да е неправилно изписана като ZP KRASIMIR MARINOV ATANASOV v Marten na adres LJuBEN KARAVELOV 20 или ЮЗ НИЬЯСПСИ ПЬИСХДУ ЬШЬХЬЯДУ у Пьишех хь ьаиея ВЭкФЕХ НЬИЬУЕВДУ 20 . Електронната поща на компанията може да бъде грешно написана като красимир_атанасов71@абв.бг или ниьяспси_ьшьхьяду71@ьфу.фж
ЗП КРАСИМИР МАРИНОВ АТАНАСОВ
Web: https://biotoro.com
E-mail:

Пощенски код: 7058
Държава: България
Град: Мартен
Адрес: ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 20
Телефон: 00359894438334


Дата на добавяне: 28.11.2013
Дата на актуализация: 09.07.2014

  Гласувайте за компанията   Гласуване срещу компанията  
Оценка: +1

Тази компания бе разгледана: 10894 пъти
Оценка 5 - 10894 прегледа

Еко Ферма за производство на биотор и червени калифорнийски червеи в гр.Мартен.
Производител ЗП Красимир Атанасов - Член на Асоциацията на младите фермери
 

Биотор (Биохумус)

 
Биоторът е органичен материал, получен в резултат на храненето на червените калифорнийски червеи (Lumbricus rubellus u Eisenia foetida) с органични остатъци и пълното им превръщане във фекалии. Те са хомогенни, без миризма, богати са на органични вещества и се използват като тор.
  Биоторът е мощно средство за увеличаване на добива и подобряване на качеството Биоторът е суха органична, рохкава, дребно гранулирана материя с тъмнокафяв цвят. Червеите се хранят с различни видове животински тор и други органични отпадъци. По време на храносмилателния процес тези суровини се променят благоприятно както химически, така и физически. Крайният продукт е биотор, най-добрият обогатител на почвата, който осигурява всичко необходимо за растенията.
Как действа върху растенията:

  1. Хранително действие на макро- и микроелементи.
  2. Мелиоративно действие на микроорганизмите върху почвата.
  3. Биорегулативно действие на хумифицираната органична материя.
  Биоторът съдържа всичките 16 елемента, необходими на растенията в концентриран вид. Запасите на азот, фосфор, калий, магнезий, калций и всички други полезни елементи са много пъти по-високи, отколкото в най-богатата почва. Тези хранителни вещества се усвояват лесно от растенията, но се освобождават постепенно според нуждите им (биоторът осигурява храна за растенията в продължение на 3 до 5 години).
Биоторът е най-добрият органичен тор, тъй като съдържа огромни количества полезни бактерии и други микроорганизми, много биологически активни стимулатори за растенията, витамини, аминокиселини и антибиотици, хормони, добавени към него при храносмилателния процес на червея. Те са много повече, отколкото в оборския тор, да не говорим за неорганичния тор. Особена ценност на биото- ра придават хуминовите киселини. Хумусът е основен резерв на храни- телни вещества, участва в образу- ването на водоустойчиви агрегати и подобрява водно-въздушния режим на почвите. Частиците на биотора bимат овална форма, спомагат за аерацията на почвата, защото не се слепват. С подобряване структурата на почвата, растенията имат възможност да растат бързо. Биоторът задържа влагата и позволява отличен дренаж на почвата. Ненужната вода се прецежда, така че корените не изгниват. Това позволява по-икономично поливане. Биоторът притежава бактери- цидни свойства и създава в почвата условия, затрудняващи развитието на болести. Растенията по-лесно понасят студ и суша. Биоторът се използва като средство за подобряване растежа и развитието на растенията. В смес с торф той води до увелича- ване на биомасата на различните зеленчукови култури като: домати, краставици, марули, салати, зеле, тиквички и др. Това се дължи според редица изследователи на хормоналното действие на биотора.
При сравнението между растенията в биотор и растенията, kоито са засадени само в почва, богата на ауксини, гиберилини и цитокиселини, развитието на биомасата е същото. Те имат еднакви характеристики – хуминовите киселини, съдържащи се в биотора, имат същото действие като това на гиберелините.
Изпражненията на L.rubellus съдържат вещество със същото действие като това на ауксините. Произходът на тези вещества не е установен, но вероятно са продуци- рани от различни вируси. Поради молекулярния строеж на хуминовите киселини в биотора, наличието на отрицателни заряди
и обогатеността им на С и N те оказват благоприятно действие при протичането на химичните, биохи- мичните, биологичните, физичните и др. процеси в почвата, като по този начин подобряват почвените свойства и обуславят добри условия за развитие на растенията. Институтът по почвознание в Атина и Катедрата по почвознание в Агрономическия факултет към Атинския държавен университет са установили, че: Биоторът се явява един от най-важните и главни детоксиканти на пестицидите, внасяни в почвата. Той е и добър биологичен детоксикант на замърсени от ура- нодобива почви и почви, замърсени с тежки метали. Образуването на калциево-магнезиеви хумати и алуминиеви хелати с хуминовите киселини от биотора води до подобряване структурата на почвата – образува се среднозърнеста и водоустойчива, абсорбират се значителни количества продуктивна Н2О и хранителни вещества, които не се измиват от почвата.
  Почвеният субстрат е основният източник на хранителни вещества за растенията. Влиянието му върху качеството на отглежданите растения е по отношение на хранителният състав, киселинността на почвата, както и механичният състав.
Основният показател, по който се избира почвен субстрат за растенията е тяхната нужда от хранителни вещества.
Една почвена композиция може да е богата, а друга – бедна откъм хранителни вещества. Липсата на даден микро- или макроелемент без съмнение също е определящ за добрия декоративен вид на отглежданите у дома, на балкона и в градината цветя.
Третото, но не и по значимост качество на почвения субстрат е киселинността и – това влия върху минералното хранене на цветята.
  Как да приготвим субстрат за растенята?
От много хора се ползва оригиналната рецепта 1/3 чимова почва, +1/3 листовка, + 1/3 пясък. Днес обаче съществуват много материали като компоненти за субстрат. Широко разпространени от много производители на цветя са и торфените смески. Коя е най добрата никой не може да гарантира. Важното е с какви материали разполагате, и как да ги съчетаете за да бъдат адекватни за растението.
  Каквато и да е вашата cмес, тя винаги трябва да гарантира минерално богатство, аерираща структура, лесно проникване на водата, адекватно pH за видa растение, обеззаразена от животинки и плевели.
 

Червен калифорнийски червей

Червения калифорнийски червей е специално селекциониран високопродуктивен вид торен червей.

Отглеждането на червени калифорнийски червеи е съвременна уникална биотехнология за производство на екологично чист хумусоподобен биотор. Технологията е уникална, защото:
1. За суровина се използват отпадъчни продукти. Червеят може да се храни с всевъзможни органични отпадъци:
- фекалии от домашни животни, т.н. оборски тор
- домакински отпадъци от кухнята
- градински отпадъци – треви, плевели, клони и храсти
- отпадъци от хранителната промишленост
- отпадъци от пивоварната промишленост
- слама и листа
- хартия и картон
2. Така хранейки се с всевъзможни органични отпадъци, които замърсяват природната среда, червеният червей ги превръща във висококачествен биотор, т.е. те са жива фабрика за хумус. Тази му способност се използва по света за производство на органичен тор в промишлени количества, който служи за повишаване на почвеното плодородие и е изключително подходящ за производство на екологично чиста, земеделска продукция.
  Технологията е безотпадна, защото:
Първо - получаваме като продукт биохумус, който няма аналог по своите качества. Това са екстрементите на червеите, които се отделят и натрупват в долните слоеве на леглото в резултат на преработката на оборския тор, а в горните 15 см. от леглото, в самата храна са самите червеи. За едно денонощие този червей изяжда храна колкото е масата (теглото) му. В 1 кв. м. легло има 40-50 хиляди червеи.
Второ - червеите се отглеждат и като разплоден материал за нови ферми. При нашите условия продажбата на легла за репродукция се извършва в периода от месец март до октомври.
Трето - червеите са ценни и заради тяхното "месо" – те са чудесна протеинова храна за птици, риби и свине в свежо състояние или преработени като протеиново брашно, което е важна добавка за пълноценен фураж. От 1.2 кг червеи храна се получава 1 кг.приръст живо тегло. Произведените от червеите протеини имат приложение и във фармацефтичната промишленост за производство на редки лекарствени средства.
Четвърто - червеите са отлична риболовна стръв и не на последно място, отглеждането на Червения калифорнийски червей има екологично значение – решава някои от проблемите по замърсяване на околната среда. Способността на червеите да консумират всички видове органични отпадъци, които ежедневно се освобождават от домакинствата, както и натрупаните огромни купища оборски тор при отглеждане на животни, които замърсяват околната среда и природата, се използват за преработка и превръщането им в най-качествения органичен тор. В резултат на неговото използване, се получават висококачествени екологично чисти растителни и животински продукти, които са всекидневна храна на човека.
  Този биотор е неколкократно по-добър от всички изкуствени торове. Той съдържа всички необходими макро- и микроелементи за пълноценно хранене на растенията, в оптимални концентрации, с бързо и бавно (продължително) действие. Богатството на микроорганизми и ензими прави възможно разграждането на отровните вещества и токсиканти в почвата.С това се повишава нейната регенерираща и самопочистваща способност от пестицидни остатъци и други замърсители.

 

"Биостим"- течен екстракт от биотор

Действието на препарата "БИОСТИМ" се изразява в повишаване на кълняемостта на семената, по-бързия разтеж на разсада.

 

Действие:

  Действието на препарата "БИОСТИМ" се изразява в повишаване на кълняемостта на семената, по-бързия разтеж на разсада. Повишава устойчивостта на растенията към заболявания и стрес. Стимулира нарастването на почвената микрофлора, което води до ускореното превръщане на почвените органогенни елементи в усвоима за растенията форма. Допълнителен ефект от нарастването на количеството на полезните почвени микроорганизми е и подтискането на развитието на почвообитаващите фитопатогени. Повишава устойчивостта на растенията срещу болести и вредни насекоми. В резултат на комплексното въздействие върху почвата, почвената микрофлора и растенията се достига до чувствително повишаване на добивите.

  Предназначение:

Прилага се при зеленчукови култури, цветя, полски култури, овощни, лозови и етерично маслени насаждения, тютюн, картофи и др.Осигурява мощно развитие на листната маса и цветовете. Запазва цветята красиви и свежи по-дълго време. Предпазва от болести.

  Ефект:

Осигурява бърз растеж на всички видове растения.

  Употреба и дозировка:

Третиране на семена - доза 100мл./литър.

Третиране на посадъчен материал и разсад - доза 50мл./литър.

Листно торене по време на вегетацията - доза 80-100мл./декар.

Почвено торене (с капково напояване) - доза 1-2л./декар.

 

  - Повишава кълняемата енергия и дружното поникване на семената.

  - Увеличава процента на прихващане на посевния и посадъчен материал.

  - Повишава обема и масата на кореновата система.

  - Повишава устойчивостта към стресови фактори - суша и студ.

  - Увеличава имуната система на младите растения.

  - Повишава фотосинтезата и натрупването на хлорофил.

  - Стимулира разтежа и развитието на растенията.

  - Скъсява вегетационният период.

  - Увеличава добива с 20 до 60%.

  - Повишава качеството и удължава срока на съхранение на продукцията.

  - Съвместим с всички пестициди и биологични препарати.

  - Лесно разтворим във вода( добавя се в разтвора последен).


Предупреждения и инструкции:
Нашите продукти не са токсични за растенията, човека и животите, но ние препоръчваме да използвате предпазни средства като очила, маски, ръкавици, за да се предотвратят възможни алергични реакции. Ако се погълне, да се вземе много вода и да се предизвика повръщане. Отидете на лекар. 

 

Как да преминем на био (екологична) храна?

Домашните зеленчуци, отгледани без изкуствени торове и пестициди имат повече хранителни качества и съдържат повече антиоксиданти.

Домашните градински домати, лук и др. зеленчуци, отгледани без изкуствени торове и пестициди имат повече хранителни качества и съдържат повече антиоксиданти. Все повече хора посягат към тях, в опита си да избегнат нездравословните масово произвеждани продукти, пълни с вредни добавки и химикали. В развитите държави продажбата на екологическо чисти храни е цяла индустрия, която се разраства все повече. Био (или еко) продуктите се предлагат на отделни щандове, в отделни вериги магазини или на рафтовете на обикновени магазини, но цената е доста по-висока в сравнение с обикновените храни.
   Кои продукти са „био”?
  “Био” е продукт, който е произведен без употребата на торове, пестициди, антибиотици и други медикаменти, генно модифицирани организми и химически вещества. Зеленчуците не съдържат нитрати, а храните - изкуствени добавки. Според европейските регламенти наименованията на опаковките биологично, екологично и органично са еднозначни. В България е приет терминът – биологично. Специално в България пазарът още е хаотичен и измамен. На продукти, произведени по стандартни методи, производителите нахално пишат на етикета „еко” или „био”. Ориентир все пак е цената. Истинските екологични продукти са до 3 пъти по-скъпи в сравнение с обикновените. За много семейства е трудно да започнат да се хранят с биологични продукти най-вече заради твърде високите цени за тях. Другата възможност е да се откажат от любимите храни, които са пълни с химия. Но, ако все пак искате да се храните здравословно, можете да изберете “био” варианта само на няколко най-често употребявани храни, които имат най-високо съдържание на пестициди, добавки и др. Така може да се увеличи процентът на приети биопродукти във вашето дневно хранене, без да се правят много големи промени в пазаруването и без да изхарчите много пари за това.


Адрес
ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 20, Мартен 7058
България
Покажи по-голяма карта

Коментари за компанията ЗП КРАСИМИР МАРИНОВ АТАНАСОВ:

Няма коментари за сега

Добавяне на нов коментар
Моля, не използвайте обидни думи, вместо това използвайте такива, които нямате против да пишат другите за Вас. Вашето име*:
Вашият e-mail*:
Вашият сайт:
Въведете текста от картинката