За Фирмен Указател | За контакти | Регистрация | Вход
Български Английски

Търсене - АСЕТ

Препоръчани:

 1. Няма спонсорирани връзки в този момент

Всички търсенияРезултати: 22 от 22   . 1. Интернешънъл Асет Банк АД

  Банка.


 2. Астра Асет Мениджмънт АД

  УД Астра Асет Мениджмънт АД притежава лиценз за управление на дейността на колективни инвестиционни схеми (инвестиционни дружества от отворен тип и договорни фондове) и на инвестиционни дружества от затворен тип, както и...


 3. Изи Асет Мениджмънт АД

  Небанкова финансова институция, създадена през 2005 г. с цел осигуряване на бърз и лесен достъп до необезпечени потребителски кредити за всички пълнолетни граждани на Република България.


 4. ПроАкт Стратеджик Асет Мениджмънт ООД

  Предоставя външни услуги в областта на фирмено управление, финансово-счетоводни услуги, подбор и управление на персонал, правни и данъчни консултации.


 5. Асет - Счетоводна кантора

  Счетоводни услуги и данъчни консултации.


 6. Интернешънъл Асет Банк

  Парични преводи, чекове, касови операции.


 7. Оптима Асет Мениджмънт АД

  Оптима Асет Мениджмънт – лицензирано управляващо дружество, инвестиционен консултант, инвестиране във фондове, взаимни фондовеОптима Асет Мениджмънт – лицензирано управляващо дружество, управление на активи, договорен фонд Оптима Селект, фонд с умерен финансов риск в ликвидни акции, фиксирана доходност, инвестиционни консултации, инвестиционни услуги, индивидуални портфейли, инвестиционни портфейли


 8. Деруик Асет Мениджмънт - България

  Посредничество и консултантска дейност.


 9. Изи Асет Мениджмънт

  Отпускане на бързи, необезпечени потребителски кредити.


 10. Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД

  Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД е най-голямото управляващо дружество в България, специализирано в управлението на активи, лицензирано по Закона за публичното предлагане на ценни книжа.Успехът на бизнеса ни се гради на детайлното...


 11. Център за подпомагане на хора преживели изтезания - АСЕТ

  Неправителствена организация занимаваща се с здравеопазване, социални дейности и благотворителност, човешки права и малцинствени групи, международно сътрудничество, обучение и консултации.


 12. Реал Финанс Асет Мениджмънт АД

  Инвестиционен посредник.


 13. Астра Асет Мениджмънт

  Взаимни фондове. Доверително управление.


 14. ОББ Асет Мениджмънт

  Управление на взаимни фондове, инвестиционни консултации.


 15. Счетоводна кантора Асет

  Счетоводни услуги, данъчни консултации, регистрация на фирми, консултации по данъчното облагане на сделки с недвижими имоти, прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.


 16. Ти Би Ай Асет Мениджмънт

  Финансова компания, специализирана в управлението на активи.


 17. Сомони Асет Мениджмънт

  Управление на инвестиции и дейност.


 18. Тотал Асет Мениджмънт Сървисиз

  Управление на недвижими имоти.


 19. Съединение Асет Мениджмънт АД

  * управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително: * управление на инвестициите; * администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и...


 20. ЕТ "Вавилон - М. Якимов"

  Лицензирана Агенция "Вавилон" предлага следните услуги: - Консултации по: избор и покупка на недвижима собственост, начин на финансиране и кредитиране при покупка, бизнес-кредитиране на проект за търговска дейност - Подбор на...


 21. Астра Инвестмънт АД

  ИП Астра Инвестмънт АД притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник съгласно Решение № 628-ИП/18.06.2008 г. на Комисията за финансов надзор.Астра Инвестмънт АД може да осъществява всички позволени от...


 22. Финансова група КАПМАН

  Финансова група "Капман" е водеща финансова институция, предоставяща на индивидуални, институционални инвеститори, както и на юридически лица широк спектър от финансови продукти и услуги.Нашето семейство се състои в момента...


Всички търсенияРезултати: 22 от 22   .