За Фирмен Указател | За контакти | Регистрация | Вход
Български Английски

Търсене - БЕСТТЕХНИКА ТМ РАДОМИР

Препоръчани:

 1. Радомир Леко Ко

  Производство на изделия от черни метали.


 2. Венто - К ООД

  ВЕНТО-К ООД е частна фирма, създадена през 1992г. и е спецrиализирана в областта на вентилационната и климатичната техника. Фирмата разполага с конструкторско бюро, производствена база, офис и магазин в гр. Перник. Зад...


 3. ВЕКТОР-БУЛ - ООД

  ВЕКТОР-БУЛ ООД е фирма с дългогодишен опит в сферата на проектирането на железопътни линии, пътища и магистрали, терминални площадки, геодезическо заснемане, кадастър и всякакви обекти от транспортната инфраструктура....


Всички търсенияРезултати: 1 - 30 от 56 [«] 1 2 [»]   . 1. Радомир Любенов Доросиев

  Адвокат. Адвокатска колегия Пловдив.


 2. Автомобилни превози Радомир ООД

  Фирмата се занимава с превоз на товари и пътници в страната и чужбина, спедиция и автоуслуги и др.


 3. Радомир Метали ООД

  Производство на отливки и изковки.


 4. Бесттехника Струма АД

  Трошачни инсталации; подемно-транспортни машини, машини за минната и строителната промишленост, резервни части.


 5. Радомир Нет

  адрес: 2400 Радомир, кв. Арката,  бл. 6 ап. 3, тел.: +359 777 5070, +359 88 8852580


 6. Радослав Савов ЕТ - Радомир

  Производство на хляб и тестени изделия.


 7. Техникум по енергетика Никола Й. Вапцаров - Радомир

  Професионално училище.


 8. МБАЛ Радомир

  Многопрофилна болница за активно лечение.


 9. Бесттехника ТМ - Радомир АД

  Производство и механична обработка на огромни заварени конструкции.


 10. Елит ЕТ - Радомир

  Смесен магазин.


 11. Обединен детски комплекс - Радомир

  Школи и курсове.


 12. Радомир ПТ ЕТ

  Селско стопанство, растениевъдство, животновъдство, млекопроизводство.


 13. Радомир Метал Индъстрийз АД

  Производство и машинна обработка на всякакви модели отливки и изковки, включително голямо - габаритни сглобяеми части. Поддържане, преустройство и ремонт на тръбопроводи за пара и гореща вода, газопроводи и газови съоръжения, съдове под налягане, включително котли за пара и гореща вода, повдигателни съоръжения.


 14. Училище Архимандрит Зиновий - Радомир

  Начално учлилище.


 15. Време (Радомир)

  Общински вестник.


 16. Професионално училище по транспорт Юрий Гагарин - Радомир

  Професионално училище.


 17. СОУ Св. Св. Кирил и Методий - Радомир

  Средно училище.


 18. Община Радомир

  Осъществяване на местно самоуправление. Административно-правно и информационно обслужване на гражданите и юридическите лица, териториално-селищно устройство, финансово-стопански дейности и управление на собствеността.


 19. Радомир Велев Александров

  Нотариус. Консултации.


 20. Радомир Метали

  адрес: 2400 Радомир, тел.: +359 777 80489


 21. Радомир Александров

  адрес: 7400 Исперих, ул. Васил Левски No.79 А ет.2, тел.: +359 8331 5636, +359 8331 5177


 22. Бесттехника ООД del

  Търговия внос, износ на черни и цветни метали.


 23. В & М Груп ООД Радомир

  Производство, инженеринг, одит, счетоводство, търговия, строителство, ремонти; производство на миещи препарати, метални изделия, мебели бяло дърво.


 24. Бесттехника

  Производство на машини и съоръжения.


 25. Начално училище Любословие Радомир

  Начално училище.


 26. Радомир Йорданов Вълчев

  Адвокат.


 27. Любомир Тасков ЕТ - Радомир

  Производство на хляб и тестени изделия.


Всички търсенияРезултати: 1 - 30 от 56 [«] 1 2 [»]   .