За Фирмен Указател | За контакти | Регистрация | Вход
Български Английски

Търсене - ОРЛОВО ГНЕЗДО в несъстоятелност

Препоръчани:

 1. Адвокат Людмила Ангелова Котрукова

  Специалист по гражданското право и търговското право. В работата си се ръководи от принципите: коректност професионализъм лоялност конфиденциалност експедитивност Извършва правни консултации и...


 2. СИТИ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

  Сити Пропъртис АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Секюритизация на недвижими имоти...


Всички търсенияРезултати: 28 от 28   . 1. Ресторант Орлово гнездо - Банско

  Ресторант.


 2. Орлово Гнездо

  Комплекс Водопадите - Дряновски манастир.


 3. Ресторант Щъркелово гнездо (Янев-90 Д.Янев ЕТ)

  Ресторант.


 4. Гларусово гнездо ЕТ

  Автосервиз, автомивка.


 5. Йордан Молов-Орлово гнездо ЕТ

  Фурна за хляб.


 6. Училище Васил Левски - Орлово

  Основно училище.


 7. Вила Орлово Гнездо

  Разположена в подножието на Пирин.


 8. Коктейл бар Орлово гнездо - София

  Коктейл бар.


 9. БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

  ЦЕНТЪР ЗА БИЗНЕС И ИНФОРМАЦИЯОрганизира бизнессрещи и бизнесделегации у нас и в чужбина, фирмени борси, участие в международни панаири и изложби, фирмени презентации, контакти, международни проекти, офертна информация.ЕВРО...


 10. Актив-К ООД

  Бизнес продукти и услуги. Бизнес проекти- бизнес планове за развитие, инвестиционни проекти, проекти за стабилизиране и развитие, проекти по програми на ЕС. Бизнес консултиране, бизнес оценяване, стратегически ресурсен анализ...


 11. Моби-Нат

  адрес: 6100 Казанлък, ул. Орлово гнездо No.17 , тел.: +359 88 7837170, +359 89 8983278


 12. Адвокат Даниел Василев

  Юридически консултации в областта на търговската несъстоятелност, фирмени регистрации.


 13. Георгиев, Тодоров и Ко. - адвокатска кантора

  Основана 1991г, тя е една от първите юридически фирми - консултации в областта на търговското право, с фокус върху банките, телекомуникациите, информационните технологии и електронната търговия, данъчно облагане, несъстоятелност и административния процес.


 14. Легалекс ООД

  ЛЕГАЛЕКС е създаден през 2002 г. и е специализиран в предоставянето на правни услуги на търговски дружества. Дружеството притежава безценен опит в областта на преобразуването на търговски дружества – сливане, вливане,...


 15. СЛ Компания АД

  СЛ компания АД е създадено през 1998 г. Дружеството се представлява и управлява от Ивайло ДимитровДейност Финансови, счетоводни и данъчни консултации Оценка на предприятия и на отделни активи Предприемачество и посредничество...


 16. О.Р.А.К. Димитров, Петров и Ко.

  О.Р.А.К. Димитров, Петров и Ко. е утвърдена фирма, специализирана в предлагането на пълен набор от правни и данъчни услуги за български и чуждестранни юридически лица, техните клонове и търговски представителства в страната....


 17. Адвокатско съдружие Абаджиев и Кирилов

  Адвокатско съдружие Абаджиев и Кирилов- търговско, данъчно, осигурително, административно, договорно, вещно право, несъстоятелност, наказателно, семейно, гражданско право.


 18. БАХИ - 1991 АД

  „БАХИ - 1991” АД, е основано в началото на 1998 г., и е учредено със 100 % българско участие и капитал. Негови съсобственици са две физически лица, от които едното е с дългогодишен търговски и производствен опит, датиращ от началото на...


 19. Адвокат Магдалена Търничкова

  Бърза регистрация на фирми. Дългогодишен опит в областта на търговското право. Специализация в банковата несъстоятелност. Счетоводни и данъчни консултации.


 20. Лема - Марин Тодоров

  адрес: 6100 Казанлък, ул. Орлово гнездо No.2 , тел.: +359 431 62714, +359 89 8627140


 21. Адвокактска кантора Йосифова, Раднекова, Трифонов

  Дългогодишен професионален опит и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в следните областти:- обезпечителни производства - обезпечаване вземанията, предмет на висящи и бъдещи съдебни и изпълнителни производства;- производства по несъстоятелност;- производства по добиване и освобождаване от българско гражданство;- материята, свързана с юридическите лица с нестопанска цел.


 22. Под щъркелите

  Стаи с мебели от бяло дърво, теракот. Има тераса, където двама души могат да се чувстват много добре! Кухнята и беседката се ползват от всички. В съседната къща има огромен комин с гнездо и щъркели отгоре. Всъщност комина вече го няма, но щъркелите си останаха в съседния двор!


 23. Адвокатко съдружие Абаджиев и Кирилов

  Адвокат Пламен Кирилов. Практикува в следните области: търговско, данъчно и осигурително, административно, договорно и вещно право, несъстоятелност.


 24. Търничкова, Транчева, Василев - ТТВ

  Дейност:Юридически консултации в областта на гражданското, семейното, наследственото, наказателното право. Данъчни и счетоводни консултации. Търговско право и търговска несъстоятелност. Банкови консултации. Регистрация, промяна, преобразуване, прекратяване на фирми - ЕТ, СД, КД, ООД, фондации, сдружения с нестопанска цел. Удостоверение за актуално състояние. Прехвърляне на недвижими имоти.


 25. Адвокат Дионисий Цанев

  - регистрация на фирми - ет, еоод, оод, ад, сдружения и фондации - промяна и прекратяване на търговци, търговски дружества, сдружения и фондации - изготвяне на договори - консултиране на търговски сделки - сделки с търговски...


 26. Сити Пропъртис АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Секюритизация на недвижими имоти...


Всички търсенияРезултати: 28 от 28   .