За Фирмен Указател | За контакти | Регистрация | Вход
Български Английски

Търсене - ита холд ад

Препоръчани:

 1. СК-13 Трансстрой

  Акционерното дружество СК-13 Холд-инг АД е учредено на 17.06.1997г и през изминалите години се е наложило като коректен партньор в строителният сектор. Компанията е 100% частна собственост, като обединява вижданията, знанията,...


Всички търсенияРезултати: 16 от 16   . 1. "Трейс Груп Холд" АД

  Трейс Груп Холд АД концентрира всичко в областта на строителството и свързаните с него дейности. Изпълнява големи обществени проекти в областта на инфраструктурата, околната среда, благоустройството и хидро-техническото...


 2. АД Холд ООД

  АД ХОЛД ООД е водеща компания в областа на пътната безопасност в България. Фирмата участва на българските и международните пазари от 1993 г. Основните отрасли, в които фирма работи са:- Пътна безопасност- Полагане на хоризонтална...


 3. Транс-холд ООД

  Фирма Транс-холд ООД е специализирана в международния транспорт речен, речно-морски, автомобилен.


 4. Дик Холд ООД

  Официален представител на "Приста Ойл" за Пловдив, Хасково, Стара Загора и Казанлък.


 5. Аксис Холд

  Завод за порцелан Китка - Нови Пазар.


 6. Селекция Холд ООД

  Екоотопление - пълен инженеринг. Интелигентни екологични технологии за отопление и производство на топла битова вода, подгряване на басейни и джакузи - пълен инженеринг. Термопомпи вода-вода, въздух-вода, земя-вода, газови...


 7. Транс холд ООД

  Спедиторска дейност.


 8. Стара Планина Холд АД

  Холдингова компания притежаваща предприятия за хидравлични изделия, акумулатори и тягови батерии,козметика и парфюмерия, пътно строителство, чорапи, птици и птичи продукти, яйца, производство


 9. Аксес холд ООД

  Производство и търговия с домакински порцелан.


 10. СК - 13 Холд-ИНГ АД

  Управление на проектирането. Строителство, реконструкция, модернизация, основен и текущ ремонт и поддържане на автомобилни пътища и асфалтови настилки, техните съоръжения, градски комуникации и инфраструктурата около тях....


 11. Трейс Груп Холд АД

  "Трейс Груп Холд" АД концентрира всичко в областта на строителството и свързаните с него дейности, изпълнява големи инфраструктурни проекти, генерира качества и ресурси, които позволяват най-добрите решения. Холдингът обединява 13 браншово обвързани компании, седалищата на които са в структуроопределящи региони на България.


 12. Ад Холд Холдинг Ко

  Строителство на пътища.


 13. БГ Холд ЕООД

  Производство и търговия на едро с мебели от масив.


 14. Загора Холд АД

  Финансови и счетоводни услуги.


 15. Европейска компания за индустриално развитие Екип ЕООД

  Изключителен представител и дистрибутор на Ликеби Холд за България.Натурално картофено нишесте; модифицирани картофени нишестета за хранителната индустрия (консервна, месопреработка, млекопреработка, хлебопроизводство, сладкарство и др.)


Всички търсенияРезултати: 16 от 16   .