За Фирмен Указател | За контакти | Регистрация | Вход
Български Английски

Условия за ползване - Фирмен Указател

Този сайт, както и свързаната към него онлайн система, може да се ползва от всички потребители, които приемат тези Условия за ползване. Платените услуги могат да се ползват от физически и юридически лица, заплатили за съответната услуга, за повече информация можете да ни потърсите на нашите контакти. 

Услугите в Фирмен Указател се предоставят за ползване срещу платен абонамент, важащ за определен период от време. Таксата за използването на пълните възможности на Фирмен Указател с българските фирми зависи от договорените условия между Онлайн Регистри 2 ЕООД и нашите бизнес партньори и представители. За повече информация относно услугите и абонаментните планове и пакетни цени, можете да се свържете с нас или с някой от нашите бизнес партньори.

Съдържанието и функционалността на този сайт /включително текстове, графики, икони, изображения, както и тяхната подредба/, както и прилежащата му онлайн система са собственост на Онлайн Регистри 2 ЕООД. Всички права са запазени, като всяка злоупотреба и неоторизирано използване на информацията, публикувана на сайта, както и копирането, преотстъпването и разпространението на съдържание от сайта или сорс кода и системата без изричното съгласие на Онлайн Регистри 2 ЕООД са забранени, а нарушителите ще бъдат подведени под отговорност, съобразно Закона за Авторското Право и неговите производни. Онлайн Регистри 2 ЕООД не носи отговорност за публикуваните коментари от посетителите на сайта.

Някои от данни за фирмите са взети от публичното пространство и без изричното съгласие на юридическите лица, но чрез изпращането на писмено заявление или попълването на нашата контактна форма, можем да премахнем съответната фирма. Другата част от фирмите са добавени доброволно от техните представители, мениджъри или управители. Ако намерите несъответствие на данните към днешна дата, можете да ни уведомите на контактната ни форма.

Форматите на комуникация в сайта между фирмите и потребителите са следните - имейл и разговори чрез VoIP-телефон. Потребителите се съгласяват, че при изпращане на информация - имейл/разговор от www.firmen-ukazatel.com, ще получават промоционални и търговски съобщения от нас и от нашите партньори.